MINOX organizācijas komiteja

  • Komitejas priekšsēdētājs - Andrejs Krasņikovs, Rīgas Tehniskās universitātes profesors
  • Artis Gustovskis, Kuldīgas Digitālo inovāciju centra vadītājs
  • Elmārs Baltiņš, Biedrības "CONNECT Latvija" projektu vadītājs
  • Gina Mata, MINOX Vidzeme izstādes vadītāja
  • Kārlis Rasis, Daugavpils pilsētas Domes izpilddirektores vietnieks
  • Līga Miķelsone, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
  • Miervaldis RozenbergsLatvijas Izgudrotāju biedrības valdes loceklis
  • Rimis Vaitkus, Latvijas Izgudrotāju biedrības valdes loceklis
  • Silvija Zakke, Latvijas Izgudrotāju biedrības valdes locekle
  • Videvuds Ārijs Lapsa, Latvijas Valsts emeritētais zinātnieks