Informācija MINOX izstāžu katalogam

Cienījamie reģionālo un Rīgas izstāžu dalībnieki!

Lūdzu, ievērojiet sekojošas prasības pilnas informācijas sagatavošanai par Jūsu izgudrojumu/projektu publicēšanai kopējā MINOX izstāžu katalogā:

  • Norādiet autora (ja ir vairāki autori - visu autoru) vārdu, uzvārdu
  • Norādiet sava izgudrojuma/projekta nosaukumu latviešu un angļu valodās. Nosaukumam jābūt aprakstošam, saprotamam, pēc iespējas viegli uztveramam.
  • Ja esat reģistrējuši izgudrojumu, dizainparaugu, preču zīmi vai autortiesības, lūdzu, norādiet tā numuru/-us
  • Ja pārstāvat kādu uzņēmumu, skolu, institūtu vai organizāciju, lūdzu, norādiet tā nosaukumu
  • Anotācija apjomā līdz 1000 rakstu zīmēm latviešu valodā un tās tulkojums līdz 1000 rakstu zīmēm angļu valodā
  • Jāpievieno uzskatāma izgudrojuma/projekta/objekta fotogrāfija. Ņemiet vērā, ka objektam fotogrāfijā jābūt attēlotam tā, lai varētu noteikt aptuveno tā lielumu.
  • Kontaktinformācija - norādiet telefona numuru un/vai elektroniskā pasta adresi. Ja vēlaties, varat norādīt arī citas iespējas sazināties ar Jums, piemēram, mājas lapas adresi u.tml. Jūsu norādītā kontaktinformācija tiks publicēta katalogā, tātad būs publiski pieejama.

Dalībniekiem par informācijas publicēšanu katalogā nav jāmaksā.

Informāciju lūdzam sūtīt uz e-pastu [email protected].