Izgudrojumu un inovāciju izstādes
MINOX 2023
MINOX izstāžu-festivālu mērķis ir iedrošināt izgudrojumu un inovāciju attīstību 
Latvijas reģionos un galvaspilsētā, kā arī ieinteresēt tehniskajā 
jaunradē skolēnus, studentus un sabiedrību kopumā. Izstādes rīko reģionālie partneri
sadarbībā ar Latvijas Izgudrotāju biedrību, "CONNECT Latvija" un Latvijas Zinātņu akadēmiju.

Nākamās izstādes-festivāli:
2023.g. 25. novembrī KULDĪGĀ - MINOX KURZEME

Aicinām piedalīties arī Varšavas Starptautiskajā izgudrojumu festivālā IWIS - 2023.g. 12.-14. decembrī VARŠAVĀ, POLIJĀ

Notikušās izstādes-festivāli 2023. gadā:
MINOX LATGALE - 2.-3.jūnijā DAUGAVPILĪ
MINOX LATGALE - 5.augustā RĒZEKNĒ
MINOX ZEMGALE - 9.septembrī JELGAVĀ
 

MINOX KURZEME 2023 - 25. novembrī Kuldīgā

Saite uz reģistrāciju dalībai - pieteikuma veidlapa.

MINOX 2023 - aicinām pieteikties dalībai!

Lai popularizētu izgudrojumu autorus un viņu ideju realizāciju Latvijas tautsaimniecības efektīvākai attīstībai, Latvijas Izgudrotāju biedrība, Biedrība “CONNECT Latvija” un Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar partneriem reģionos organizē izgudrojumu izstādes MINOX Kurzeme, MINOX Latgale, MINOX Vidzeme un MINOX Zemgale, kā arī starptautisko izgudrojumu un inovāciju izstādi MINOX.

MINOX izstādes atšķiras no citām izstādēm ar to, ka jebkurš cilvēks Latvijā var būt izgudrojuma autors un piedalīties izstādē, neatkarīgi no stāvokļa sabiedrībā un nodarbošanās, sākot no diviem gadiem bez vecuma sliekšņa. Tātad, var piedalīties ne tikai zinātnieki vai uzņēmēji, bet arī vienkārši cilvēki kā mājsaimnieces, mazdēli un mazmeitiņas ar savām omītēm un opīšiem, kā arī studenti, profesori, mammas un tēti.

Amerikas Savienoto Valstu vienkārša mājsaimniece Josephine Cochran  1892. gadā izgudrojumu izstādē demonstrēja savu izgudrojumu – ar roku darbināmo trauku mazgājamo mašīnu. Variet pārliecināties par šo šeit: http://www.inventricity.com/josephine-cochran-dishwasher-inventor. Vēlāk šī cienījamā dāma īsā laikā kļuva ļoti bagāta, pārdodot savu izgudrojumu lielai ražošanas kompānijai. Šodien šo populāro sadzīves priekšmetu mēs izmantojam ļoti daudzās mājsaimniecībās un iestādēs, uztveram to kā pašu par sevi saprotamu lietu. Tas tikai vēl vienu reizi pierāda, ka izgudrotājs var būt ikviens.

Potenciālie izstādes dalībnieki var pieteikties dalībai izstādē, piesakoties pie reģionālo izstāžu organizatoriem. Lai iedrošinātu idejas autorus/izgudrotājus demonstrēt savus izgudrojumus un idejas publiski, iespēju robežās piedāvāsim informatīvu atbalstu par izgudrojumu un dizainparaugu reģistrācijas un aizsardzības procedūrām. Pirms izstādēm tiks organizēti informatīvi sagatavošanās semināri, lai palīdzētu dalībniekiem labāk sagatavoties savu izgudrojumu un ideju "pasniegšanai" un komunikācijai ar apmeklētājiem izstādē. 

Pastāv iespēja, ka katrā nākošajā reģionālajā izstādē (olimpiādē) var piedalīties dalībnieki, izgudrojumu autori no jau notikušās reģionālās izstādes. Izstāžu norises grafiks dod iespēju reģionālo izstāžu dalībniekiem piedalīties citu reģionu izstādēs. Tā kā jebkuru izstādi var uzskatīt par “veikalu”, kur “preci” piedāvā izgudrotājs, bet pircēja lomā var būt jebkurš izgudrojumu izstādes apmeklētājs, kuru vidū ir arī potenciālais investors, tas tikai vēl vairāk paplašinās iespējamo potenciālo “finansētāja” saikni ar izgudrojuma autoru un ātrāk projekts varēs tikt realizēts dzīvē.

Daži piemēri par izstādes dalībniekiem:

  • mamma redz, ka viņas mazākā meitiņa, krāsojot bilžu grāmatu, izmanto neredzētu, jaunu paņēmienu šī darba veikšanai. Kopā ar meitu, mamma piedāvā šo jauno paņēmienu MINOX izstādei;
  • students, klausoties profesora lekciju par kaut kādu problēmu, iedomājas pieminētās problēmas pilnīgi jaunu, līdz šim neizmantotu risinājumu. Izgudrojums!!! Eureka!!!
  • mazdēls spēlējas ar vectēva garāžā atrastu vecu “uzparikti”, kurai viņš ir pielicis citu detaļu tā, ka izveidojas pilnīgi jauna pielietojuma instruments. Vectēvs kopā ar mazdēlu piedalās izgudrojumu izstādē, kā izgudrojuma līdzautors sava mazdēla-autora izgudrojuma demonstrēšanā.

MINOX izstāžu organizācijas komitejas vārdā panākumus vēlot - Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents Andrejs Krasņikovs un reģionālo izstāžu koordinators, Latvijas Izgudrotāju biedrības valdes loceklis Rimis Vaitkus

PIESAKIES DALĪBAI