Starptautisko Izgudrojumu un inovāciju izstādi MINOX kopīgi organizē

CONNECT Latvija Latvijas Izgudrotāju biedrība

MINOX reģionālās izstādes organizē

MINOX Kurzeme

MINOX Latgale

RTA

MINOX Zemgale

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs